دسته بندی ها

حسین جانم شکسته تر از سال قبل آمدم


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : زمزمه
بازدید : 739

حسین جانم
شکسته تر از سال قبل آمدم
حسین جانم
شدم پا به سن حیف هنوزم بدم
حسین جانم
عذابت دادم هر دری رو زدم
می خوام تو این زمونه که هم رنگ تو باشم
هر کی دلتنگ یه چیزی من دلتنگ تو باشم
فقط تو روضه هاته عمرم حروم نمیشه
عشق نابت برا من هیچ وقت تموم نمیشه
ای جان حسین حسین جان
2
حسین جانم
منی که ندارم کسی جز شما رو
حسین جانم
تحمل کن این نوکر بی نوارو
حسین جانم
نگیر از چشام اشکای روضه ها رو
هرگز نخوای یه روزی ترک روضه کنم من
دعا کن که با قلبم درک روضه کنم من
جون علی اکبرت دست از دلم برندار
بسپارم هر چه زودتر به دستای علمدارحسن کردی