بیا آقـا تا گره وابشه از کارمـون


مجموعه : امام زمان (عج)
قالب شعر : زمینه
بازدید : 218

بیا آقـا تا گره وابشه از کارمـون
مونده تو دلهای ما فصل بی روح خزون

بتاب ای نور امید
به دل تاریـک ما
آرزومونه تموم
بشه این غیـبت آقا

غروب جمعه که وقتی میرسه
بیشتر احساس میکنم تنهایی رو
روزو شب دارم به این فکر میکنم
با تو آقا دنـیایی رویایی رو

بیا آقای غریب

بند ۲

برای امر فرج میگیرم قرآن به سر
از غریبیت بس که نیس سیصدو سیزده نفر

منتظر هستیم که
فصل نویی آغاز کنی
درای احسانو تو
به روی ما باز کنی

بدون تو بدتر از این هم مـیـشه
میشه اوضـاع همه پیـچیده تر
سرمون بند شد به دنیا و دیدیم
عمرمون با غفلت آقا رفت هدر

بیا آقای غریب

بند ۳

ذکر یا مهدی مـدد نمیوفته از لبام
بیشتر اوقات آقا بارونیه این چشام

دیگه بسه انتظار
منجی عالم بیا
نزار بیوفتیم آقا
توی طوفان بلا

به امید روزی که با چشم تر
ببینم روی تورو یبن الحسن
آرزومه که بزای وقت مرگ
قدماتو آقا رو چـشمای من

بیا آقای غریب
شاعر مجید آقاجانی