بعد تو ای زهرا جان


مجموعه : حضرت زهرا (س)
قالب شعر : شور
بازدید : 415

بعد تو ای زهرا جان
هوای خونمون دلگیره
حسن به بند غم زنجیره
حسین بهونتو میگیره

بعد تو ای زهرا جان
دنیا به روی من آواره
نفس کشیدنم دشواره
چشام بارون خون میباره وای زهرا ٤

غریب و تنها موندم
با سینه ای پر از رنج و درد
میون دشمنای نامرد ٢

روضه میخونم هر شب
به روی این مزاره خاکی
بیاده اون همه هتاکی ٢ وای زهرا ٤

وای ای وای


بند

بعد تو ای زهرا جان
با غصه و محن مأنوسم
تو خونه ی خودم محبوسم
به فکر سیلی و ناموسم

بعد تو ای زهرا جان
تا روبرو میشم من با در
میسوزم از زیر پا تا سر
تو تنها بودی و یک لشکر وای زهرا ٤

نمیره از یادم که
چهل تا بی حیای کافَر
میکوبیدن با پا روی در ٢

تن تو میسوخت بین
هجوم شعله های هیزم
به پیش خنده های مردم ٢ وای زهرا ٤

وای ای وایشاعر: علیرضا پناهیان