دسته بندی ها

بخواب اي غنچه پرپر - بخواب اي کودک مادر


مجموعه : حضرت علی اصغر (ع)
قالب شعر : روضه
بازدید : 4336

بخواب اي غنچه پرپر - بخواب اي کودک مادر
بخواب اي شير خوار اصغر
لالايي اصغرم لالا
عزيزم از چه بي تابي - چرا مادر نمي خوابي
گمانم تشنه آبي
--
چنين مادر مکن زاري - چه شوري است اين به سر داري
مگر ميل سفر داري
--
مزن آتش به جان من - مبر صبر و قرار من
ببين اشک روان من
--
علي اي راحت جانم - علي اي روح و ريحانم