دسته بندی ها

بانوی عفاف،خواهره رضا


مجموعه : حضرت معصومه (س)
قالب شعر : شور
بازدید : 157

بانوی عفاف،خواهره رضا
سایتون روی،سره این گدا
موقعِ گرفتاری میخونم
یا معصومه اِشفعی لَنا

نورِ عینِ دو امامه کاظمین
درنجابت مثل خواهره حسین
رزق و روزیم میرسه از حَرَمت
من فدای لطف و جود و کَرَمت

شوره آوازه من،پَره پَروازه من
همه هستیمو ، محرم رازه من
دار و ندارمی ، تو اعتبارمی
خزونه زردمو ، فصل بهارمی


بی بی جان،یاحضرت معصومه


*⃣*⃣*⃣


بند دوم

اُسوه ی وِقار ، الگویِ اَدب
فاطمی جمال،حیدری نصب
ذکره یا رضا همچون عسل و
ذکره نامه تو اهلی من رطب

شافعه هر شیعه در روز حساب
اسمه زیبات رافعِ رنج و عذاب
یه نخی از چادرت حبل المتین
خادم صحنه تو جبرئیل امین

دُرّی و گوهری،افضل و برتری
ثانیِّ فاطمه ، طاهره اطهری
شرف دو سرا ، مرجعِ عُلما
حریم تو بی بی، مأمن صُلحا

بی بی جان،یاحضرت معصومه

️: الیاس محمدشاهی