دسته بندی ها

ای وای ای وای وسط معرکه تنها موندی


مجموعه : حضرت علی اکبر (ع)
قالب شعر : نوحه
بازدید : 757

ای وای ای وای
وسط معرکه تنها موندی
ای وای ای وای
میونه گله ی گرگا موندی

ای وای ای وای
با سره نیزه تنت درهم شد
ای وای ای وای
پیشه چشمام بدنت درهم شد

همه ی
دلخوشیه من
چه کنم دور و برم میریزی
پیشه چشمام
تکه تکه
رو زمین ای پسرم میریزی

ای عصای
پیریه من
از غمت تا شده قده بابا
از تنه تو
هست نشونی
گوشه گوشه گوشه ی این صحرا

علی اکبر علی اکبر علی اکبر
علی اکبر علی اکبر

ای وای ای وای
بمیرم پخش و پلایی اکبر
ای وای ای وای
بمیرم جدا جدایی اکبر

ای وای ای وای
چقدر با پا زدن بر ابروت
ای وای ای وای
چقدر نیزه زدن بر پهلوت

از زمین من
بر میدارم
خاکه غربت میریزم روی سر
می بینی که
کاره بابات
کشیده به کجاها ای اکبر

بر میدارم
پاره های
تنه تو روی عبامیزارم

پاره های
تنه تو من
تو عبام جدا جدا می زارم

رضا نصابی