دسته بندی ها

اکبر خوش قدو بالای منی تو


مجموعه : حضرت علی اکبر (ع)
قالب شعر : نوحه
بازدید : 606

اکبر خوش قدو بالای منی تو
اکبر جوونه رعنای منی تو
اکبر یوسف زیبای منی تو

اکبر دلخوشیه حرم تو هستی
اکبر امیده خواهرم تو هستی
اکبر پناهه دخترم تو هستی


اکبر روح و روانه من تو هستی
اکبر همه توانه من تو هستی
اکبر تازه جوانه من تو هستی


اکبر جماله تو جماله احمد
اکبر کماله تو کماله احمد
اکبر خصاله تو خصاله احمد

ای وای علی علی علی علی جان

اکبر خمیدم و می خندن این قوم
اکبر بریدم و می خندن این قوم
اکبر داغ دیدم و می خندن این قوم


اکبر چیزی نمونده ازتنه تو
اکبر شده چه درهم بدنه تو
اکبر با نیزه بستن دهنه تو

اکبر ببین شده تا کمره من
اکبر خون شده از غم جگره من
اکبر پاچیده ای دور و بر من

اکبر شکسته بینه ابروی تو
اکبر نیزه زدن به پهلوی تو
اکبر پنجه زدن به گیسوی توای وای علی علی علی علی جان


این ها به اشک چشمه من می خندن
این ها دست رقیه رو می بندن
این ها دور و بره زینب می رقصن

دیدم ای گله لاله پر پری تو
دیدم به خاک و خون شناوری تو
دیدم غرقه به خون و بی سری تو

عباس بیا وو دستامو بگیر تو
عباس زیر بغل هامو بگیر تو
عباس بیاوو چشمامو بگیر تو

عباس بیا بگیر زیره پرم رو
عباس بیار جوونای حرم رو
عباس ببین رو خاکا پسرم رو


رضا نصابی