دسته بندی ها

اهل حرم همه پریشانت


مجموعه : حضرت علی اکبر (ع)
قالب شعر : زمینه
بازدید : 590

به سبک (یه قلب مبتلا تو این سینه است)

اهل حرم همه پریشانت
ای حاصل عمرم علی اکبر
دارم نظاره می کنم بابا
بر رفتنت با دیدگان تر

گل لیلا رود میدان
رود از پیکر من ذره ذره جان

علی اکبر علی اکبر


شد اربا اربا پیکر پاکت
عطر تو پیچیده توی صحرا
داغ تو پشتم را شکست اکبر
بابا پس از تو اف بر این دنیا

پس از تو قسمتم شدغم
ز داغت پشت بابای تو گشته خم

علی اکبر