دسته بندی ها

از راه رسیده بوی محرم


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : زمینه
بازدید : 86

از راه رسیده بوی محرم
ای دل تن کن پیراهن غم
صدای چاووشی ماه ماتم رسیده
خبر داده اشک من که محرم رسیده
بیارید بیارید شال مشکی و بیرق پرچم
بخونید بخونید که سلام علی محرم
مشکی پوشیده عرش معظم
ای دل تن کن پیراهن غم
دوباره علم شده علم و تکیه هامون
طنین حسین حسین پر شده تو هوامون
شکسته دل ابر زیر گریه زده غریبونه
تو بارون چشماش داره نوحه بادو می خونه
از دیده گل می باره شبنم
ای دل تن کن پیراهن غم
کسی که سیاهی ماتمش رو کوبیده
گمونم که ناله مادرش رو شنیده
خدایا خدایا کشته شد پسرم تک تنها
که دیده شهید شه لب تشنه کسی لب دریا
گشته پریشان جسمی منظم
ای دل تن کن پیراهن غم


شاعر:محسن عرب خالقی