از آن نَفَس که دلم مَبتلایتان شده است


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : مدح
بازدید : 240

از آن نَفَس که دلم مَبتلایتان شده است
دو دیده منتظرِ خاکِ پایتان شده است

من آفریده شدم تا که بر تو گریه کنم
که سمتِ قبله ی من کربلایتان شده است

مسیح سینه زنِ خیمه ی عزایِ تو است
که زنده از نَفَسِ کیمیایتان شده است

فضایِ روضه ی تان زنده می کند ما را
چه گرم خیمه ی دارالشفایتان شده است

به سنگِ تربت ما حَک کنید بعد از ما
که این قتیلِ غم روضه هایتان شده است

مرا به کنج خرابه چه می شود ببرید
دلم هوایی بزمِ عزایتان شده است