آقا دلم چقدر گرفته براي تو


مجموعه : امام زمان (عج)
قالب شعر : مناجات
بازدید : 378

آقا دلم چقدر گرفته براي تو
اين جمعه هم گذشت و نيامد صداي تو

تقويم من پر است از این جمعه های سرد
طي شد بهار زندگي من به پاي تو

آشفته ام چنان که به فردا نمي رسم
دیگر اميد وصل ندارد گداي تو

از من نمانده است بجز این دو روز عمر
اين روزهاي آخر من هم فداي تو

مردن هزار مرتبه بهتر از این فراق
ای کاش پر زند نفسم در هواي تو

یا تو قدم به دیده من نِه سحرگهی
یا من به دشت سر بگذارم برای تو

یاسر رحمانی